Policy

IMPORTANT INFORMATION

Deze website wordt beheerd door de Right Side Car Rental. Wij zijn te bereiken via e-mail op Rightsidecarrental@gmail.com. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op + 5999 540-1185 of + 5999 679-9867. Ons Business kantoor bevindt zich op Asteroidenweg 20

Right Side Car Rental is sterk toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke privacy online, daarom heft Right Side Car Rental stappen ondernomen om uw persoonlijke infrmatie te beschermen. Onze web server herkent alleen de domeinnaam van de klant. Uw e-mail adres informatie wordt prive gehoude, indien het mogelijk is.

Right Side Car Rental maakt gebruik van bepaalde gebruikers-specifieke informatie om aan u, onze klant, de juiste, betrouwbare en gepersonaliseerde inhoud en service aan te bieden. Bepaalde persoonlijke informatie wordt verzameld, wanneer u, onze klant, registreerd voor een bepaalde product, informatie of service van Right Side Car Rental.

Right Side Car Rental onthult zich om uw persoonlijke gegevens aan derden te geven, als we geloven dat het ter goede trouw is, dat de bekendmaking van zulke informative noodzakelijk is:

A. Ter beschermign van de belangen, rechten, veiligheid, of eigendom van Right Side Car Rental, of van anderen.

B. Om aan het wet te voldoen, of als reactie op juridische processen.

C. Voor het afwindingen van service voorwaarden aan de Right Side Car Rental website

D. Om aan u de informatie, het product of de dienst te vestrekken die door u wordt gevraagd en om de andere activiteiten met betrekking tot dergelijke diensten en produten, zoals het factureren en inzameling uit te voeren.

E. Om het system van Right Side Car Rental goed te laten functioneren.

U als onze bevoorrechte kalnt, kan ons van Right Side Car Rental in een ogenblik informeren, met wie niet of wel uw persoonlijke informatie te delen.

Rigth Side Car Rental behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen op elk gewenst moment door het plaatsen van revisies op de Right Side Car Rental website. Dit privacybeleid is niet bedoeld voor het creeren van contractuele of andere wettelijke rechten in of namens een partij. Deze privacy policy kan van toepassing zijn op andere Right Side Car Rental producten en diensten.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!